015 310 88 73

 

PIJNACKER Hoefslag 19

Categorie: Agrarisch
Vraagprijs: 1.590.000

Te koop / te pacht: Dit glastuinbouwbedrijf met 23.170 m² tuinland en 14.432 m² glasopstanden is gelegen aan de Hoefslag 19 te Pijnacker.
Het bedrijf is voorzien van een bedrijfsruimte, glasopstanden en technische voorzieningen en is thans ingericht voor de teelt van potplanten.
De bouw van een agrarische bedrijfswoning behoort tot de mogelijkheden op het perceel 1981.

Bedrijfsruimte
Verwerkingsruimte en ketelhuis (bjr. 1995):
ca. 794 m², kasconstructie breedkapper.
Ingebouwd zijn een kantoor, kantine, toiletgroep, ketelhuis, substraatruimte, garage en zolder ingericht als woonruimte.

Glasopstanden (totaal 14.432 m²)
- Kas 1: 2.624 m², bouwjaar 1995, 12,80 m.
  breedkapper, poothoogte 4 m, vakmaat 4,5 m,
  1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven
  en 12 x 51 mm onder de tafels, 
  scherminstallatie (bjr. 1995), erfgoedvloer.
- Kas 2: 3.936 m², bouwjaar 1995, 12,80 m.
  breedkapper, poothoogte 4 m, vakmaat 4,5 m,
  1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven
  en 8 x 51 mm onder de tafels,
  scherminstallatie (bjr. 1995), ca. 1.936 m²
  erfgoedvloer.
- Kas 3: 3.936 m², bouwjaar 1995, 12,80 m.
  breedkapper, poothoogte 4 m, vakmaat 4,5 m,
  1,125 m. glas, verwarming 8 x 51 mm boven en 12 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 1995), erfgoedvloer.
- Kas 4: 3.936 m², bouwjaar 2000, 12,80 m. breedkapper, poothoogte 4 m, vakmaat 4,5, 1,125 m. glas, verwarming
  8 x 51 mm boven en 12 x 51 mm onder de tafels, scherminstallatie (bjr. 2000), erfgoedvloer.

Technische voorzieningen
Verwarmingsinstallatie: Crone ketel, bouwjaar 1995, capaciteit 3 miljoen kcal. met Puripher brander en Crone condensor, staande warmteopslagtank 400 m³
Klimaatcomputer CX500 (bjr. 2016), substraatinstallatie, watersilo, waterbassin, assimilatiebelichting (kas 4), beregening, teeltsysteem en verder toebehoren.

Vraagprijs

€ 1.590.000,- k.k. excl. BTW

Pachtprijs

€ 7,50 per m2 glas / jaar excl. BTW

De pacht zal worden aangegaan als pachtovereenkomst voor kortere duur conform Art 7:325 lid 3 BW.
De pachtovereenkomst zal op kosten van verpachter worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de grondkamer.

Aanvaarding

April 2020.

Vraag een brochure aan
Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut