015 310 88 73

 

Nieuws

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017 zijn weer gepubliceerd conform het pachtprijzenbesluit. De reguliere pachtprijzen dalen in 2017 ten opzichte van 2016. Zo daalt in Westelijk Holland de pachtnorm van € 775 naar € 653 p/ha. 

Regelmatig werden klanten geconfronteerd met dreigend verlies van grond door langdurig gebruik van de grond door de buurman. Indien grond langer dan twintig jaar in bezit was van een ander, verloor je het eigendom door verjaring. Maar de Hoge Raad heeft in een belangrijk arrest de grondeigenaar machtige wapens gegevens in zijn strijd tegen verlies van eigendom.

Nu de economie aantrekt begeleid onze jurist en geregistreerd onteigeningsdeskundige mr. E.D.J. Westmaas REV RT Bc, steeds meer cliënten die geconfronteerd worden met een dreigende onteigening. Dit kan zijn voor nieuwe bestemmingen, zoals woningbouw, industrie, natuur en is zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden. Onteigening voor glastuinbouwdoeleinden lijkt nu ook juridisch mogelijk te worden.

De glastuinbouwsector bloeit weer op. Veel ondernemers wisten in 2015 en 2016 een mooi rendement te behalen en hierdoor wordt er weer geïnvesteerd. Ons kantoor begeleidde onlangs o.a. de verkoop van een gerberakwekerij en de aankoop van 9 hectare tuinland en taxeert veel bij bedrijfsovernames. Wel is er sprake van een nieuwe werkelijkheid.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut